Hotline: 0938068159 - 01234220570
B.A.K      
PRODUCT » (WARRANTY 2 YEAR)
AAA WATERPROOFING GLUE RUB JOINTS
28.57 USD
(Barrel/24bag)
Waterproofing glue rub joints, keep joints always durable, good when...
Waterproofing glue rub joints, keep joints always durable, good when clean house
EXTERIOR PRIMER AAA: FIRMING  MASTIC
14.388 USD
(Can/5l)
Anti-alkaline primer firming mastic. Helping flat finish has a smooth...
Anti-alkaline primer firming mastic. Helping flat finish has a smooth high, creating good adhesion, durable color coating
EXTERIOR PRIMER AAA: FIRMING  MASTIC
52.51 USD
(Barrel/18l)
Anti-alkaline primer firming mastic. Helping flat finish has a smooth...
Anti-alkaline primer firming mastic. Helping flat finish has a smooth high, creating good adhesion, durable color coating
18 liter / can.
For Exterior wall (Japan)
13.42 USD
(Bag/25kg)
From Japan
For Interior wall (Thailand)
12 USD
(Bag/40kg)
From Thailand
GLUE RUB JOINTS POPULAR ANGEL HORSE
17.14 USD
(Carton/24bag)
GLUE RUB JOINTS POPULAR MASCOAT
19.42 USD
(Carton/24bag)
Glue rub joints popular Mascoat: flexible, solid, easy color...
Glue rub joints popular Mascoat: flexible, solid, easy color coordination.
GLUE SEALING LARGE FORMAT TILE ACOLA-12
4.16 USD
(Can/1kg)
Glue sealing small, large format tile (100cm x 100cm)
Adhesion,...
Glue sealing small, large format tile (100cm x 100cm) Adhesion, not flaking, fast execution
GLUE SEALING TILE X-MEN
10.07 USD
(Bag/20kg)
Glue sealing tile X-men (tle ≤ 40cm x 40cm) Glue sealing tile X-men...
Glue sealing tile X-men (tle ≤ 40cm x 40cm)
Latex waterproof
16.54 USD
(Can/5l)
Waterproofing concrete floor - standing walls - Mastic troubleshooting...
Waterproof floor connecting the old and new. Waterproofing concrete floor - walls
Latex waterproof
5.03 USD
(Can/1l)
Waterproofing concrete floor - standing walls - Mastic troubleshooting...
Waterproofing concrete floor - standing walls - Mastic troubleshooting class-hardening elastic, waterproof plaster the walls
Lenkote (Thailand)
13.38 USD
(Bag/40kg)
From Thailand
Lenkote (Thailand)
34.28 USD
(Box/24bag)
From Thailand
Maxkote  MAXKOTE WATERPROOF FLOOR ORIGIN BITUMEN
73.69 USD
(Can/3.5kg)
BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT Is a kind of liquid type that...
Is a kind of liquid type that consists og high grade Bitumen anh Polimer special.
Maxkote MAXKOTE WATERPROOF FLOOR ORIGIN BITUMEN
29.47 USD
(Barrel/18kg)
BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT Is a kind of...
Waterproof: bathrooms, washing places, parterres, warehouse floors, floor roof, concrete roof deck, gutters, drains box ...
NANO AAA WATERPROOFING GLOSSY GLUE
6.47 USD
()
Gue waterproof on ceramics stones garden decorations, protect paints,...
Nano AAA
Polymes interior putty
8.64 USD
(Bag/40kg)
INSTRUCTIONS
- Step 1: Prepare the wall is clean, take the...
Superior interior putty
Polymes putty - export
10.79 USD
(Bag/40kg)
INSTRUCTIONS
- Step 1: Prepare the wall is...
Superior experior putty
Sam Interior putty
8.64 USD
(Bag/40kg)
INSTRUCTIONS
- Step 1: Prepare the wall is clean, take the...
Superior interior putty
SR4: ADDITIVE  ENHANCING OF CONCRETE
8.62 USD
(Can/5l)
Additive enhancing of concrete (15 days remove the scaffolds).
Additive enhancing of concrete (15 days remove the scaffolds).
SR7 ADDITIVE  ENHANCING OF CONCRETE
10 USD
(Can/5l)
Additive enhancing of concrete (10 days remove the scaffolds).
Additive enhancing of concrete (10 days remove the scaffolds).
SunCoat EXTERIOR PUTTY
10.79 USD
(Bag/40kg)
INSTRUCTIONS
- Step 1: Prepare the wall is...
Superior exteriors putty
SUPER-11A+ Waterproof floor special
89 USD
(Barrel/20kg)
PRODUCT FEATURES
White
After 72 hours...
Waterproof floor higher than CT-11A
SUPER-11A+ Waterproof floor special
5.75 USD
(Can/1kg)
PRODUCT FEATURES
White
After 72 hours...
Waterproof floor higher than CT-11A
SUPER-11A+ Waterproof floor special
22.61 USD
(Can/4kg)
PRODUCT FEATURES
White
After 72 hours...
Waterproof floor higher than CT-11A
Tech 1 BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT
3.59 USD
(Can/1kg)
BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT Is a kind of liquid type that...
BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT Is a kind of liquid type that consists og high grade Bitumen anh Polimer special.
Tech 1 BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT
30.9 USD
(Can/18kg)
BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT Is a kind of liquid type that...
BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT Is a kind of liquid type that consists og high grade Bitumen anh Polimer special.
Tech 1 BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT
7.7 USD
(Can/3.5kg)
BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT Is a kind of liquid type that...
BITUMEN WATERPROOF- PROP SPLIT.  Is a kind of liquid type that consists og high grade Bitumen anh Polimer special.
TECH 5 -11A WATERPROOF WALLS, ANTI-ALKALINE, DISPLACE PRIMER
21 USD
(Can/6kg)
Wall waterproofing, anti-alkali, instead of primer, paint. 30% cost...
Wall waterproofing, anti-alkali, instead of primer, paint. 30% cost savings.
TECH 5 PUTTY WATERPROOF, ANTI- ALKALINE
15.82 USD
(Bag/40kg)
Waterproof putty, alkaline resistance 5 in 1: water resistance, alkaline...
Waterproof putty, alkaline resistance 5 in 1: water resistance, alkaline resistant, anti-cracking dryness, flaking anti-dop, replacing paint.
Wall waterproofing, anti-alkali, instead of primer, paint. 30% cost savings
 

Tẩy các vết bám bẩn trên bề mặt đồ dùng gia đình, không ảnh hưởng đến độ bóng. Làm Sạch, Bóng, Sáng, Mới các đồ dùng: Inox, Nhôm, Nhựa, Kính, Da, Vải... và khử trùng, diệt khuẩn  đến 99%.  Tẩy sạch các vết ố, dơ bám bên trong lồng máy giặt.

Waterproof CT11A (Thailand)
50.33 USD
(Can/20kg)
From Thailand
Waterproof white cement (Japan)
70.95 USD
(Box/24bag)
RON GẠCH KHÁNG KHUẨN, CÓ HƯƠNG THƠM From Japan
WHITE CEMENT EAGLE
13.33 USD
(Bag/40kg)
White cement eagle: Specialized for make grindstones, stone benches,...
White cement eagle: Specialized for make grindstones, stone benches, scrub ron (plasticizers, durable).
WHITE CEMENT ELEPHANT TWO FEET
11.9 USD
(Bag/40kg)
White cement Elephant two feet: Specialized for rub joints....
White cement Elephant two feet: Specialized for rub joints. (Plasticizers)
WHITE CEMENT THE HORSE
10.47 USD
(Bag/20kg)
White cement The Horse: Specialized for rub joints
White cement The Horse: Specialized for rub joints